GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU

Chúng tôi cung cấp gói dịch vụ đa dạng, tổng quan hoặc đơn lẻ để tạo lập doanh nghiệp, tạo lập dự án bao gồm việc xin cấp phép có liên quan. Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp hoặc dự án của bạn vận hành hoặc phát triển bằng cách cung cấp các giải pháp hài hòa lợi ích nhà đầu tư trên cơ sở thượng tôn pháp luật.

CHUYÊN GIA

Luật sư của chúng tôi đã có hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động pháp lý độc lập cũng như hoạt động với vai trò chuyên gia pháp chế trong nội bộ doanh nghiệp cùng với sự kết nối rộng khắp với các chuyên gia tư vấn tài chính, kế toán, quản trị nhân sự để đưa ra được các giải pháp toàn diện, thấu đáo nhất.

                                                                                             INTRODUCTION

MISSION

We provide legal consultancy and services in the areas of investment, commerce, business management, property dispute issues, labor law, administrative procedures, and civil transactions.

                                                                                                      EXPERTS

Over the past 15 years, our Experts and Lawyers have been working as in-house lawyers and solved various legal issues in the fields of investment, business, trade, contracts… We also connect with Human Resources and Financial Experts to support clients with the most comprehensive solutions.