“Bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn đang trở nên khó khăn hơn trong năm 2023 và các năm sắp tới ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Trong năm 2022, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng 19,5% so với năm trước, tuy nhiên, theo số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 1/2023 cả nước có tới 10,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Các doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực vượt khó và hi vọng vào tương lai khởi sắc của nền kinh tế. Đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp và các ý tưởng khởi nghiệp, chúng tôi mong muốn trở thành đơn vị tư vấn pháp lý chuyên nghiệp, đa dạng giải pháp và chi phí hợp lý để góp phần hỗ trợ phát triển môi trường kinh tế phát triển bền vững. 

Chúng tôi đồng hành với việc kinh doanh của bạn!