CHUYÊN GIA/LUẬT SƯ

“Luật sư của chúng tôi đã có 15 năm kinh nghiệm hoạt động pháp lý độc lập cũng như hoạt động với vai trò chuyên gia pháp chế trong nội bộ doanh nghiệp cùng với sự kết nối rộng khắp với các chuyên gia tư vấn tài chính, kế toán, quản trị nhân sự để đưa ra được các giải pháp toàn diện và thấu đáo nhất.”

   EXPERTS/LAWYERS

“Over the past 15 years, our Experts and Lawyers have been working as an in-house lawyers and solved various legal issues in the fields of investment, business, trade, contracts…. We also connect with Human Resource Experts and Financial Experts to support to clients with the most comprehensive and thorough solutions”.